سفارشی

فومکس یک شرکت قابل اعتماد است که در "لیست سفید" در سفارش چین قرار دارد.فومکس دارای مجوز صادرات در سفارش چین است و سابقه صادرات یا واردات قابل اعتماد برجسته را دارد.

این امر فومکس را آسان‌تر می‌کند تا کالاها را در داخل یا خارج از چین اعلام کند.

چه کالاهایی را برای مشتریان خود در سراسر جهان ارسال کنیم، چه قطعاتی را وارد کنیم (مثلاً برخی از قطعات را سفارشی ارسال می کند) یا محصولاتی را از سراسر جهان به چین وارد کنیم، فومکس این تخصص را دارد که سفارشی را به سرعت و ایمن اعلام کند.