تولید الکترونیکی

Fumax یک ارائه دهنده راه حل واقعاً یک مرحله ای است که محصولات مونتاژ شده کامل - "آماده برای مونتاژ" یا "آماده برای فروش" را انجام می دهد.

ما می‌توانیم از طراحی اولیه محصول، طراحی مدار الکترونیکی، چیدمان PCB، طراحی مکانیکی پلاستیک/فلز، طراحی و ساخت قالب/ابزار، منبع مولفه، مونتاژ فرعی، مونتاژ کامل تا آزمایش / بسته‌بندی محصول نهایی کار کنیم.

معمولی ترین محصولات از جمله مونتاژ PCB با مونتاژ سیم و کابل، مونتاژ PCB با جعبه های پلاستیکی، مونتاژ PCB با محفظه های فلزی.

فرآیند تولید معمولی برای محصولات نهایی:

محصول نهایی 1