فومکس تخته‌ها و کالاهای نهایی را تولید می‌کند که در چند صنعت به شرح زیر استفاده می‌شوند: