منطق

به عنوان راه حل یکپارچه شما، فومکس می تواند کالاها را طبق دستورالعمل های مشتری به نقاط مختلف جهان تحویل دهد.

فومکس همچنین روابط خوبی با فورواردرهای داخلی دارد.معمولاً Fumax می تواند هزینه حمل و نقل بهتری را در مقایسه با فورواردرهای مشتری دریافت کند.فورواردر فومکس می تواند با صرفه جویی در هزینه راه های مختلفی را برای حمل و نقل ارائه دهد، مانند حمل و نقل، حمل و نقل هوایی و حمل و نقل دریایی (کانتینر شل یا کانتینر کامل) و غیره.

راه حل تکمیل لجستیک در سراسر جهان، همچنین به معنی برچسب های مختلف برای کشورهای مختلف، بسته های مختلف برای مکان های مختلف است ... Fumax برچسب گذاری و بسته بندی صحیح را برای مکان های مختلف انجام می دهد.همه کالاها برای توزیع های مختلف مشتریان بسته بندی و به خوبی طبقه بندی می شوند.

لیست بسته بندی و فاکتور به هر محموله پیوست می شود.

یونشو