بسته بندی آخرین مرحله در کارخانه فومکس خواهد بود، اما بسیار مهم است که محصولات را به خوبی بسته بندی کنید، از آسیب حمل و نقل جلوگیری کنید.

1. جعبه داخلی / کیسه های خلاء / حباب

با توجه به ویژگی های محصول یا نیاز مشتریان

بسته بندی 1
بسته بندی 2
بسته بندی 3

2. بسته بندی رنگ

بسته بندی 4

3. کارتن بیرونی

اندازه استاندارد:

(1) 54*24*35.5 میلی متر

وزن حجمی: 9.3 کیلوگرم

(2) 30*27*35.5 میلی متر

وزن حجم: 5.7 کیلوگرم

بسته بندی 5

5. پالت/فیلم کششی

بسته بندی 6
بسته بندی 7