بسته بندی آخرین مرحله در کارخانه fumax است اما بسته بندی خوب محصولات ، جلوگیری از آسیب رسیدن به آن بسیار مهم است.

1 کیسه های داخلی جعبه / خلاuum / حباب

با توجه به ویژگی های محصول یا نیاز مشتری

Packaging1
Packaging2
Packaging3

2. بسته رنگی

Packaging4

3 کارتن بیرونی

اندازه استاندارد:

(1) 54 * 24 * 35.5 میلی متر

حجم حجم: 9.3 کیلوگرم           

(2) 30 * 27 * 35.5 میلی متر

حجم حجم : 5.7 کیلوگرم

Packaging5

5. پالت / فیلم کششی

Packaging6
Packaging7